Belysningen har 2 funktioner

Den ena är att ge växten den grundläggande förutsättningen för liv. Ljuset gör att växten tillsammans med näring från jord m.m. plus vatten kan leva och producera syre som blir till nytta för oss. Den s.k. fotosyntesen . Våra växtbelysningar ger det mest dagsljuslika ljus som växten kan ta till sig.

Den andra funktionen är den rent visuella: en växt under belysning framhäver sin färg o form mycket bättre, än en växt som står oupplyst i ett halvmurrigt läge.

Vi ljusmäter alltid tilltänkta placeringar i era lokaler, så att vi kan garantera er att de växter ni vill ha får rätt mängd ljus, antingen de behöver konstljus eller stå på en naturligt ljusrik plats vid ett fönster eller ljusgård.